Månad: november 2016

Tio dygn av tystnad

Posted on Updated on

ak2

Det är soluppgång i Väversunda, beläget mellan Omberg och sjön Tåkern i Östergötland. Fåglarna kvittrar och flyger som om det vore april och inte november. Jag har just blivit utsläppt från en tio dygn lång kurs i Vipassana meditation.

Vipassana är en urgammal buddhistisk meditationsteknik, men är egentligen inte knuten till någon religion eller sekt. Tekniken lärs ut under mycket strukturerade former och i Europa finns totalt nio center där längre kurser ges. Under kursen måste deltagarna underkasta sig ett antal stränga regler och föreskrifter som syftar till att hjälpa deltagaren att fokusera på sitt arbete, dvs. meditationen, och för det krävs självdisciplin och uthållighet. Sittande meditation är schemalagd 10-11 timmar per dygn.

Vipassana meditation är ett sätt att utveckla sin förmåga till självreflektion och medveten närvaro, förmågor som är centrala för den relationellt inriktade psykoterapeuten, kanske för alla psykoterapeuter. Det som särskilt väckte min egen nyfikenhet var att kursen genomförs genom iakttagande av ädel tystnad (nobel silence). Ädel tystnad innebär ”tystnad i kropp, tal och sinne”. Alla former av kommunikation med andra deltagare är således förbjuden, alltså även genom gester, teckenspråk eller skrivna lappar. All kroppskontakt är förbjuden. Detta för att inte störa andra men det är också en viktig inställning att försöka att inte bli störd.

Vad händer när en ganska stor grupp människor, 40 kvinnor och 40 män, lever tätt inpå varandra men i total tystnad? Eller rättare sagt, utan att tala med varandra och att så långt det är möjligt undvika att kommunicera. Våra vanliga vardagliga sociala sätt att vara med varandra är till stor del ändrade. Att vara helt ensam med sig själv, i sig själv, men ändå leva helt inpå varandra, sida vid sida, och därför sällan vara fysiskt ensam. Att undvika att titta in i varandras ansikte, låta varandra vara i fred. Stundtals upplevde jag mig vara ensam, helt koncentrerad och inriktad på mig själv i min kropp och min naturliga andning, fokuserad på hudens förnimmelser och mitt eget arbete. Jag kunde lika gärna ha varit helt ensam någonstans. Detta tillstånd kunde skifta över till att jag blev hypermedveten om min egen närvaro i en grupp med andra koncentrerade på sitt. Vi brukar ju säga att affekter smittar, att ångest smittar och som många erfarit före mig: ett meditativt tillstånd smittar också, så meditera gärna tillsammans med andra! Det är till stor hjälp.

Stephen Mitchell skriver i boken ”Relationality” (2000):”Among the most difficult features of the human experience is coming to terms with both our relational embeddedness with others (in the interpersonal field) and the embeddedness of others within our own minds (in the internal world)” (s.69) Denna vår livsomständighet gör att vi ofta har mycket mindre kontroll över våra egna affektiva upplevelser än vad som är skönt för oss. Våra känslor och handlingar lever ett “messy life of their own” i utrymmet mellan en själv och andra. Det var som att detta utrymme, själva glappet, stundtals klarnade under kursen. Vid vissa gruppmeditationer var det som om glappet mellan mig och andra blev så påtagligt för att sedan lika tydligt övergå till en sorts stark gemenskap, ett ”vi” som mediterade. Jag upplevde att själva tystnaden spelade en avgörande roll för dessa upplevelser.

Det var inte svårt att vara tyst. (Det som var svårt var smärtan i kroppen och enformigheten.) Det var en vilsam hjälp att slippa relatera och att slippa ta sig in i en grupp och ”bli någon”. Däremot blev det tråkigt! Så påtagligt att både glädje och sorg hör ihop med andra människor. Jag tror aldrig jag har skrattat så lite.

Vipassana är en metod för att göra slut på allt lidande, både lidande och lidelse, genom introspektion. Man menar att man arbetar direkt med det omedvetna. Synen på känslor skiljer sig dock markant från hur man ser på känslor inom psykodynamisk psykologi, grovt uttryckt. Förstås finns många andra beröringspunkter mellan denna filosofi och psykologi.

Några timmar in på det sista dygnet bryts ädel tystnad och vi får börja prata med varandra. Först vet jag inte om rösten ska bära; hur gör man, vad säger man? Några deltagare drar sig först undan medan andra efter bara ett par minuter är inne i intensiva och ganska högljudda samtal. Stämningen blir för de flesta av oss snabbt uppsluppen, glad, lättad.

Vi är en grupp som sitter och pratar, när någon plötsligt berättar att hon under en gruppmeditation fick en fantasi om att det skulle komma in någon utifrån och meja ner oss med automatvapen. Det visar sig att vi alla närvarande har haft samma fantasi, och själv minns jag att jag ryckte till, som när en fantasi blir lite för verklig och en blir rädd. Jag vet inte om det här är en vanligt förekommande fantasi, kanske är det så, men för oss uppstod den i alla fall.

Jag stöter på min cellkamrat som jag delat rum med och vi tittar på varandra, kanske lite blygt. Vi säger ”hej!”, skrattar båda lite osäkert, sedan säger hon: ”Har jag snarkat?”

 

Anna-Karin Åkerman

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Lärare och handledare i psykoterapi, IPT-handledare (nivå D), Doktorand i klinisk psykologi, IBL, Linköpings universitet

ak

 

 

www.sobhana.dhamma.org

Mitchell, S. (2000) Relationality – From attachment to intersubjectivity. Taylor & Francis Group: New York.

“Navigating Complexity: Considering the Relationship Between Theory and Practice”

Posted on

iarpp

Kandidatpanelen (the candidates panel under ledning av Margaret Mitchell Black) är en del av den internationella föreningen för relationell psykoanalys och psykoterapi (the International Association for Relational and Psychoanalysis and Psychotherapy, IARPP.) Under flera år har denna panel haft en återkommande paneldiskussion som hållits under de internationella konferenserna – där Candidates (elever eller relativt nyutbildade relationella analytiker och psykoterapeuter, max fem år efter examen) inbjudits att delta med ett paper på ett specifikt tema.

I slutet av maj 2017 hålls IARPP-konferensen i Sydney under rubriken ”From the Margins to the Center”.

http://iarpp.net/events-hub-page/upcoming-conference/

Vi (kandidatpanelen)är intresserade av hur skiftet från en teori som ger klinisk vägledning till en som betonar osäkerhet blir när man försöker lära sig en metod. Inte bara kandidater upplever svårigheter att hålla sig till en teori som säger att man inte kan ha en teori och att den relationella teorin inte är en röst utan många.

Som medlem i IARPP och ”candidate” enligt definitionen ovan bjuds du in att skicka in en idé för en 15 minuter lång presentation på temat:

“Navigating Complexity: Considering the Relationship Between Theory and Practice”

Förslaget skall vara max 250 ord.

Deadline är tyvärr väldigt snart, den 1 december. Den fulla presentationen behöver inte vara färdig förrän den 1 mars. Kandidatpanelen arbetar med att erbjuda ekonomiskt stöd för resan till Sydney om du blir antagen.

 

cc-panel-announce-2017

genom

Erik Fagerberg

Erik Fagerberg är relationellt utbildad psykoterapeut samt IPT-terapeut och handledare, verksam i Malmö.erik-f
I samband med IARPP-konferenesen i Rom 2016 blev Erik engagerad i den sk kandidatpanelen som bildades i samband med Stephen Mitchells för tidiga bortgång. Stephens änka Margaret fick höra från många vilken betydelse Mitchells mentorskap haft för dem och beslöt att axla en mentorsroll för analytiker under träning och i tidig karriär. Erik har kämpat för att även psykoterapeuter som har en sammanhållen relationell utbildning, som den i Linköping, skall omfattas av detta mentorskap genom kandidatpanelens verksamhet.

 

Allan Abbas till Lund 170124

Posted on

lundInstitutionen för psykologi, Lund                                                                               Bjuder in till en kostnadsfri föreläsning om

 

ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy

Spectrum of Application and Key Processes

A Video Recording Based Symposium

med

Allan Abbass

Professor of Psychiatry and Psychology and founding Director of the Centre for Emotions and Health at Dalhousie University in Canada

Tisdagen den 24/1 2017 09.00 – 12.00

Lokal: Palaestra, Universitetsplatsen Lundlund2

ISTDP är en modern psykodynamisk korttidspsykoterapi som har sin grund i klassisk psykodynamisk konfliktteori med inflytande från anknytnings- och affektteori. Det finns ett starkt forskningsstöd för ISTDP avseende flera psykiatriska diagnoser och ett antal olika RCT-studier är genomförda.

Dr. Allan Abbass är psykiater och professor i psykiatri och psykologi. Han är en världsledande forskare och kliniker gällande ISTDP men också avseende psykodynamisk psykoterapi generellt. Han har lett flera stora meta-studier gällande effekt av psykodynamisk psykoterapi bl. a. åt Cochrane Library. Han har publicerat mer än 175 forskningsartiklar.allan-abbas

Föreläsningen är kostnadsfri men en föranmälan behövs. Den görs på adressen: http://doodle.com/poll/rer32r96pss7ia7n

Det går också att anmäla sig via Institutionen för psykologis hemsida

Välkomna!                 lund3

Webinar; “Thinking, Feeling and Relating” Led by SANDRA BUECHLER PHD

Posted on

Här kommer en inbjudan från kandidatpanelen i IARPP genom Erik Fagerberg som vänder sig till alla som studerar relationell psykoterapi eller är i starten av sin karriär (max 5 år efter examen).
Om man är medlem i IARPP och passar in på ovanstående är det bara att anmäla sig till utbildningen som är kostnadsfri om det är första gången. http://iarpp.net

Erik Fagerberg är relationellt utbildad psykoterapeut samt IPT-terapeut och handledare, verksam i Malmö.erik-f
I samband med IARPP-konferenesen i Rom 2016 blev Erik engagerad i den sk kandidatpanelen som bildades i samband med Stephen Mitchells för tidiga bortgång. Stephens änka Margaret fick höra från många vilken betydelse Mitchells mentorskap haft för dem och beslöt att axla en mentorsroll för analytiker under träning och i tidig karriär. Erik har kämpat för att även psykoterapeuter som har en sammanhållen relationell utbildning, som den i Linköping, skall omfattas av detta mentorskap genom kandidatpanelens verksamhet.

iarpp

Inbjudan:

IARPP and the members of the Candidates Committee are pleased to announce an upcoming webinar for candidates and early career psychoanalysts/relationally trained psychotherapists

“Thinking, Feeling and Relating”

Led by SANDRA BUECHLER PHD

January 16 to February 5, 2017

Readings will include chapters from Making a Difference in Patients’ Lives: Emotional Experience in the Therapeutic Setting (Routledge, 2008)

Sandra Buechler describes her aim and focus in the colloquium as follows:

In these three chapters, I describe some patterns of thinking, feeling, and relating that recur in my own clinical work. Together, they form a template. Of course, analytic thought, empathic immersion, and interpersonal relating are inseparable. I discuss them separately for the sake of clarity. My aim is to stimulate communication about various ways to conceive of the analytic task, and to foster discussion of how analytic capacity can be nurtured in training.

Designed SPECIFICALLY and only for candidates and early career psychoanalysts/relationally trained psychotherapists, webinars sponsored by the Candidates’ Committee provide opportunities to learn from some of the most accomplished members of our community, as well as a chance to interact with an international group of peers.

ONLINE REGISTRATION BEGINS DECEMBER 2016.

This webinar is limited to 75 participants. Admission is open to candidates and those who have completed analytic training within the past five years. We welcome those for whom English is not a first language.

IARPP webinars are free for first-time registrants. For those who have participated in any of our prior web seminars, a nominal registration fee of $10 will be charged, payable by credit card.

Sandra Buechler, Ph.D. is Training and Supervising analyst and graduate, William Alanson White Institute. Clinical Values: Emotions that Guide Psychoanalytic Treatment, Analytic Press, 2004, examines hope, courage, and other values. Making a Difference in Patients’ Lives: Emotional Experience in the Therapeutic Setting (Routledge, 2008) discusses therapeutic process. Still Practicing: The Heartaches and Joys of a Clinical Career, Routledge, 2012) examines clinicians’ shame, sorrow, and resilience. Understanding and Treating Patients in Clinical Psychoanalysis: Lessons from Literature (Routledge, 2015) uses short stories to illuminate coping styles. 

Hope to meet you in the seminar group!

 

Sincerely yours,

The members of the IARPP candidates committee:

Hilary Offman, co-chair (Canada)

Maria José Mezzera, co-chair (Chile)

Kim Bernstein (United States)

Gadit Orian (Israel)

Sandra Toribio (Spain)

Fabia Banella (Italy)

Erik Fagerberg (Sweden)

Leena Chagule (Australia)

Margaret Black Mitchell (IARRP Board Liaison)

7th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT)

Posted on Updated on

7th Conference of the  
International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT)

http://www.cpd.utoronto.ca/isipt/

June 14-17, 2017 – University of Toronto Conference Centre, 89 Chestnut Street

Welcome

Dear Friends and Colleagues,

We wish to invite you to the 7th biennial conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT) in Toronto, June 14-17th, 2017 — open to all interested in psychotherapy, and mental health treatment and training.
IPT is all about relationships! Relationships and their central importance in health and mental health are the focus of IPT — a time-limited evidence-supported treatment in consensus guidelines for many mental health conditions.

Please plan on attending what promises to be an inspiring conference in Toronto, the world’s most culturally diverse city and vibrant hub of arts, entertainment, and cuisine. The conference will feature plenary keynotes with IPT luminary clinical researchers Myrna Weissman, Ellen Frank, John Markowitz, Laura Mufson, Helena Verdeli, Denise Wilfley and Dawit Wondimagegn . There will also be featured keynote presentations on social and transcultural psychiatry by Laurence Kirmayer and on attachment and health by Jon Hunter. Pre-conference workshops will include Introductory IPT, IPT Trainers’ Training, IPT for Post-Traumatic Stress Disorder; IPT and Mentalizing; Interpersonal Social Rhythm Therapy for Bipolar Disorder; IPT for treatment and prevention of Adolescent Depression; Group IPT and IPT for Perinatal Depression. The conference themes will focus on extending IPT’s applications with attention to outreach, treatment and prevention of mental health conditions in community- and school-based settings, cultural aspects of care, and improving access with consideration of a public health perspective and the role of new technology in treatment and training.

The ISIPT is an international, not-for-profit organization dedicated to advancing research, treatment and dissemination of IPT globally with almost 450 members from over 25 countries. We invite you to join us for this conference and to prepare submissions for symposia, oral and poster presentations related to the conference themes including outcome, process and dissemination research, projects, and education.

The call for abstracts will open in September.

Stay tuned – more to follow,

Marta Novak MD PhD and Paula Ravitz MD – Conference Co-chairs Holly A. Swartz MD – President, ISIPT