Kurs i Interpersonell Psykoterapi IPT HT-22

Grundläggande utbildning (nivå A)

IPT – Interpersonell psykoterapi

4 heldagar; 22-25 augusti på plats, samt uppföljning över Zoom 16 September (halvdag) 2022

Plats; Värnamo

IPT (Interpersonell psykoterapi) är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m.  IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen att processa känslor och att relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt. IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hens liv. När relationerna förbättras, minskar symtomen. I Socialstyrelsens riktlinjer kring depression rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

IPT-utbildningar har anordnats av Universitet, regioner och privata aktörer i Sverige i mer än 15 år. Svenska IPT-föreningen IPTS, vars syfte bland annat är att verka för kvalitet i metoden och i IPT-utbildningar hade dock sin första egna kurs först 2019. Kurserna som följt har samtliga blivit fulltäckande har varit mycket uppskattade. Under pandemin genomfördes kurserna över Zoom, senast hösten 2021.

För mer information kring certifieringsskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida  www.interpersonellpsykoterapi.se

Teoretisk grundkurs i IPT

Nu vill vi dock äntligen bjuda in till en kurs som sker på plats, där vi kan ses i samma lokal 🙂 . Vi ger då grundkursen i IPT, det vi kallar nivå A, vilket innebär att man förvärvar en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli certifierad IPT-terapeut.

Refresher för redan utbildade IPT-terapeuter

Vi anordnar samtidigt möjlighet för de som redan är IPT-terapeuter att delta vid kursdagarna som en ”refresher”. Detta upplägg prövades förra året vid kursen vi höll över Zoom och uppskattades mycket av både nybörjare och erfarna. Föreläsningsmomenten hålls gemensamt. Vid praktiska övningar delas man in utifrån erfarenhet och under diskussionerna blir det berikande att reflektera tillsammans utifrån olika perspektiv. Vi har gjort så på våra handledningar och vi har nu även märkt att blir lyckat även på detta sätt.

Förkunskaper

Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. IPT som är en semistrukturerad behandling förutsätter en erfarenhet hos terapeuten att ”vara i samtal”, att skapa allians och att ha en samtalsterapeutisk grund att luta mot. Man kan dock utbilda sig till IPT-terapeut oavsett vilken terapeutisk bakgrund man än har.

Inför kursen – förberedelser

Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en del föreberedelseuppgifter innan kursstart; bla. en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar. När deltagaren anmäler sig kommer hen få tillgång till en digital plattform med förinspelade föreläsningar, förberedelseuppgifter och de dokument som kommer användas dels i kursen men även protokoll som är en del. av metoden IPT. Deltagaren har tillgång till denna plattform även efteråt.

KURSMÅL & KURSINNEHÅLL

Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se www.interpersonellpsykoterapi.se

Innehåll ur kursen

  • Introduktion till IPT, Generella IPT strategier, teori, historik och Intitialfas
  • Initialfas; diagnostik, inventering & fokusformulering
  • Behandlingsfas; Generella strategier & fokusområden
  • Avslutningsfas, summering & utvärdering
  • Genom gång av Behandlingsprotokoll, ARRS och annat som rustar för att kunna påbörja utbildningshandledning.

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som korta föreläsningspass varvade med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Förberedelseuppgifter kommer genomföras före kursstart, dels genom att ha tagit del av inspelat föreläsningsmaterial, dels genom att ha förberett en fingerad patient att öva på. Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.com eller tel: 070–5490329

KURSLITTERATUR

  • Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2017) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press
  • Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK . Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression” 
  • Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.

KURSLEDARE

Malin Bäck, leg. Psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D), har gått sina IPT- utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London och isIPT-institute Iowa. Malin är styrelseledamot i svenska IPT-föreningen IPTS, är webeditor för ISIPT och driver kvalitets och utvecklingsfrågor kring interpersonell psykoterapi. Kliniskt arbetar Malin inom specialistpsykiatrin i Värnamo sedan många år. Hon är även i egenskap av doktorand i klinisk psykologi via Linköpings universitet involverad i forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi. Hennes avhandling handlar om olika förändringsaspekter kring IPT. Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329 Beroende på antalet deltagare kan fler lärare och IPT-handledare komma att delta under kursen.

PLATS

För andra gången genomför förenignen kursen i Värnamo i Småland. Man tar sig lätt till Värnamo med tåg, buss eller bil. Om man är långväga kan man flyga mellan Bromma till Växjö och sedan ta tåget. Kursen kommer genomföras centralt i Värnamo med gångavstånd från både Järnvägsstation och de centrala hotellen Designhotellet Scandic, Best Western samt flera små prisvärda pensionat. Som kuriosa kan sägas att den första IPT-utbildningen som arrangerades i Värnamo genomfördes redan 2011, då med Roslyn Law som kursledare.

KOSTNAD

Kostnaden för hela kursen inkl tillgång till digital plattform är 9500kr exkl.moms. Anmälan före 220510 ger 500kr rabatt. För dig som redan är IPT-terapeut och vill gå kursen som repetition eller klinisk fördjupning så är kostnaden 5500kr.

Kursdeltagaren står själv för kurslitteratur. Artiklar och kursmaterial kommer laddas upp i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2022. Kursen är som sagt förlagd i Värnamo utom uppföljningen som sker över Zoom. Lokal styrs av antalet deltagare, varför detta meddelas senare.

ANMÄLAN

Anmälan görs direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com eller nedan. Betalning sker via faktura, vilken skickas när Ni mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

Varmt välkommen!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: