2018 års IPT-konferens i Umeå 8-9 november

Implementering/spridning av IPT- erfarenheter och förhoppningar   Välkommen till årets interpersonella ”lunch till lunchmöte” Svenska föreningen kring Interpersonell psykoterapi IPTS och Umeå Universitet hälsar Er välkomna att delta vid årets nationella IPT-konferens. Konferensen riktar sig till föreningens medlemmar, Umeås psykologstudenter och psykoterapeutstudenter samt alla andra som har ett intresse för IPT.  Vid frågor angående konferensprogrammet... Fortsätt läsa mer →

Aktuella utbildningar och workshops i affektfokuserad terapi

 Affektfokuserad terapi -kommande utbildningar och workshops Nedan presenteras olika kurser/workshops i affektfokuserad psykoterapi. För mer frågor vänligen kontakta Birgitta Elmquist birgitta@elmquistmail.se samt besök angivna webbplatser för respektive event. Kursprogram malaga Kursprogram Kristin Osborn workshops Affektfokuserad korttidspsykoterapi Introduktionskurs Malaga, Spanien 8 -12 oktober 2018 För skandinaviska psykoterapeuter – på svenska Alltmer forskning visar på emotionernas centrala roll... Fortsätt läsa mer →

Från IARPPs 16:e konferens 2018 NYC

Rapport & tankar från IARPP:s 16:e konferens i NYC 14–17/6 2018   Hopp och förtvivlan i en osäker värld var rubriken på IARPP-konferensen i NYC, i skuggan av en global flyktingkris, ökande rasism & utanförskap, förtryck av sexuella minoriteter, växande socioekonomiska & kulturella klyftor, och av en mycket illa sedd Trump-administration. Med några få undantag anknöt... Fortsätt läsa mer →

Nu kan du anmäla dig till 2018’s nationella IPT-konferens

https://www.eventbrite.co.uk/calendar-widget?eid=48106784688 Powered by Eventbrite   Välkommen till årets interpersonella "lunch till lunch möte": "Implementering/Spridning av IPT – erfarenheter och förhoppningar" (eller – ska det vara så svårt..) Program: Torsdag 8 november Förkonferens: Vad är IPT - en introduktion? Unni Bonnedal håller en introduktionsföreläsning om IPT före den nationella ”lunch till lunch-konferensen” 9.00 – 11.45 Före... Fortsätt läsa mer →

Nationell IPT-konferens i UMEÅ 6-9/11

SAVE THE DATE!!!! Årets Nationella IPT konferens kommer att gå av stapeln i Umeå på Umeå Universitets Campus. Konferensdagar är torsdag - fredag 8-9/11 2018 på en lunch till lunch konferens med gemensam middag på torsdagskvällen. Huvudtema för konferensen : Implementering av IPT - erfarenheter och förhoppningar ( eller - Ska det vara så svårt..)... Fortsätt läsa mer →

IPT-A, Interpersonell psykoterapi för unga, 15 hp

Ny uppdragsutbildning    Interpersonell psykoterapi för unga (IPT-A), 15 hp       IPT-A (Interpersonal psychotherapy for depressed adolescents) är en evidensbaserad korttidsterapi för ungdomar 12-20 år. Metoden är väl beforskad och har uppvisat ett starkt vetenskapligt stöd även vid flera andra kliniska tillstånd. I Sverige är IPT-A en av de metoder som Socialstyrelsen (2017)... Fortsätt läsa mer →

Bild som psykoterapeutiskt redskap -workshop

Bild som psykoterapeutiskt redskap. Jane Hawes är bildterapeut, relationell psykoterapeut, IPT(B) terapeut och magister i handikappvetenskap. 28/4 ska Jane leda en workshop om hur olika psykoterapiformer kan berikas av bildarbete. Utifrån frågorna; Varför ska jag använda bild? När kan jag använda bild? Med vem ska jag använda det och vilka färdigheter och kunskaper behöver jag?  så... Fortsätt läsa mer →

Rapport från sfrp:s En Relationell Afton

Rapport från sfrp:s En Relationell Afton Den 28 november 2017 anordnade sfrp (svenka föreningen för relationell psykologi) en diskussionsafton om relationell psykoterapi på ABF i Stockholm. På agendan stod bland annat en diskussion om möjligheten att bli en lokal nationell förening inom den internationella föreningen IARPP (The International Association for Relational Psyhoanalysis and Psychotherapy). Ett... Fortsätt läsa mer →

A healing relationship: Clients’ experiences of the long-term relational significance of the horse in horse assisted psychotherapy

En helande relation Marianne Tuuvas gjorde 2015 en studie ”Hästassisterad psykoterapi, en läkande relation”. Resultatet visade på att hästen fungerat som en läkande relation och därmed genom det som kallas för en ”förvärvad trygghet” bidragit till att klienten förändrat en otrygg inre arbetsmodell av själv och andra till en trygg inre modell. Tillsammans med Jan... Fortsätt läsa mer →

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑