Studie kring att jobba med perfektionism- terapeut sökes att intervjua

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie.

Till dig som arbetar som legitimerad psykoterapeut och vill bidra till ökad förståelse för arbete med personer med perfektionism.

Tidigare forskning har visat att perfektionism har samband med psykopatologi och sämre behandlingsutfall. Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda till ökad förståelse för psykoterapeuters upplevelser av att arbeta med personer med perfektionism. 

Syftet med den här kvalitativa intervjustudien är att ta tillvara psykoterapeuters erfarenheter och bidra till ökad kunskap om arbete med personer med perfektionism utifrån frågeställningen; Hur upplever psykoterapeuter terapiarbete med personer med perfektionism?

Du som arbetar som legitimerad psykoterapeut och har minst två års erfarenheter av psykoterapeutiskt arbete tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Du behöver ha mött klienter/patienter som uppvisar drag av perfektionism i ditt arbete som psykoterapeut, men perfektionism behöver inte vara anledningen till behandlingskontakten eller huvudsakligt problemområde. Om du är intresserad av att delta i vår studie kontakta någon av oss via e-post eller telefon. 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på en avskild plats som du väljer eller digitalt via zoom. Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter och spelas in via diktafon. 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Ljudfiler och transkriberingar kommer att förstöras efter avslutad studie.

Resultaten kommer analyseras utifrån olika teman och mönster, som belyses med citat från intervjuerna Intervjuerna kommer inte redovisas i sin helhet och enskilda citat kommer inte kunna kopplas till enskilda intervjupersoner. Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras i examensarbetet. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande samt utmynna i en examensuppsats som publiceras på Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Du har möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen efter ditt deltagande. 

Vi heter Olga och Pernilla och studerar på psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet.

I utbildningen ingår att göra ett magisterarbete, vilket är anledning till att denna intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor så hör gärna av dig.

Studerande:

Olga Ström os222gp@student.lnu.se

Pernilla Carlberg pc222eg@student.lnu.se

Handledare: Professor Fredrik Falkenström fredrik.falkenstrom@lnu.se

                                             

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: