IPT-material

Nedan följer relevanta dokument inför  deltagande av en IPT-kurs, nivå A:

Patientinformation om IPT:

IPT-patientinfo

Om depression & depressionsskattning:

Skattningsskalor avseende depression:

Depressionsintervju: HAMD

MADRS-S  MADRS_S

PHQ- 9   PHQ-9

Vid misstanke om komplicerad sorg       Inventorium för komplicerad sorgICG

Behandlingsprotokoll:

IPT Behandlingsprotokoll Depression

Sessionsskattning – IPT

Observatörsskattningsskala IPT Svenska 2016

För mer praktisk information om internetbaserat handledning, kan detta läsas om på ex https://relatera.net/handledning/

Initialfasen:

Här finns några av de formulär man kan använda som hjälpmedel i inledningsfasen av IPT:

Att ringa in ”onset”:   Tidslinje

Att samtala kring nära relationer och dess betydelse för aktuellt mående:  Närhetscirkel

Att sortera information och formulera fokus:      IPT Formuleringsformulär

Åhörarmaterial, endagsintroduktion:

 

Linköpings universitet 171103IPT LiU Steg 1

Utvärdering av dagen: Under handledare- och lärarutbildningen i Psykoterapi 45hp vid LiU, ingår det bland annat att undervisa för studenter på olika psykoterapiutbildningar e.dyl.. Jag hoppas att du som tar del av min undervisning 171103 vill bidra till min utveckling genom att fylla i nedanstående formulär. Du är anonym när du svarar.

Länken nedan för dig till enkäten, genom vilken du kan svara på enkäten.:

https://sv.surveymonkey.com/r/5WM62Y3

Länken nedan för dig till Messenger, genom vilken du kan svara på enkäten.

http://m.me/surveymonkey?ref=U5ywa8v1Jev4_2F8R_2FcPfN0w01B7C2FM4Tm_2Fet7WmtS4k_3D

Tack på förhand!
Malin Bäck, Leg.Psykoterapeut, Doktorand i klinisk psykologi, IBL, LiU

 

 

Åhörarmaterial Grundkurs IPT (nivå A):

Linköpings Universitet Psykoterapeutprogrammet:

Introduktion, historik, teori: ipt-liu-steg-2

Initialfas: Det aktuella måendet: ipt-liu-steg-2-initialfas-1

Initialfas: De aktuella relationerna ipt-liu-steg-2-initialfas-2

Initialfas: Att välja fokus bör behandlingen: ipt-liu-steg-2-initialfas-3

Mellanfas: ipt-liu-steg-2-mellanfas

Kommunikationsanalys: ipt-liu-steg-2-kommunikationsanalys

Rollförändring: ipt-liu-steg-2-rollforandring

Rollkonflikt: ipt-liu-steg-2-rollkonflikt

Komplicerad sorg: ipt-liu-steg-2-sorg

Interpersonell sårbarhet: ipt-liu-steg-2-sarbarhet

Avslutningsfas: ipt-liu-steg-2-avslut

För den som inte fått länk till videoföreläsningarna, vänligen maila relatera@me.com

 

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: