IPT-material

Nedan följer relevanta dokument inför  deltagande av en IPT-kurs, nivå A:

Patientinformation om IPT:

IPT-patientinfo

 

Om depression & depressionsskattning:

Nedan följer två filmklipp; en som på ett gripande sätt beskriver upplevelsen av att vara deprimerad, den andra, från UR; är en många förklaringar kring depressionens uppkomst, som delvis stämmer med med den biopsykosociala sårbarhetsmodell som tas upp i litteratur kring IPT.

 

En förklaring på depression ur ett ”evolutionspsykologiskt” perspektiv

Film:   UR: Våra sjukdomars historia – Depression

Skattningsskalor avseende depression:

Depressionsintervju: HAMD

MADRS-S  MADRS_S

PHQ- 9   PHQ-9

Vid misstanke om komplicerad sorg       Inventorium för komplicerad sorgICG

 

Behandlingsprotokoll:

IPT Behandlingsprotokoll Depression

Sessionsskattning – IPT

Observatörsskattningsskala IPT Svenska 2016

För mer praktisk information om internetbaserat handledning, kan detta läsas om på ex https://relatera.net/handledning/

 

Initialfasen:

Här finns några av de formulär man kan använda som hjälpmedel i inledningsfasen av IPT:

Att ringa in ”onset”:   Tidslinje

Att samtala kring nära relationer och dess betydelse för aktuellt mående:  Närhetscirkel

Att sortera information och formulera fokus:      IPT Formuleringsformulär

 

Åhörarmaterial, endagsintroduktion:

Linköpings universitet 161209: liu-161209

 

Åhörarmaterial Grundkurs IPT (nivå A):

Linköpings Universitet Psykoterapeutprogrammet:

Introduktion, historik, teori: ipt-liu-steg-2

Initialfas: Det aktuella måendet: ipt-liu-steg-2-initialfas-1

Initialfas: De aktuella relationerna ipt-liu-steg-2-initialfas-2

Initialfas: Att välja fokus bör behandlingen: ipt-liu-steg-2-initialfas-3

Mellanfas: ipt-liu-steg-2-mellanfas

Kommunikationsanalys: ipt-liu-steg-2-kommunikationsanalys

Rollförändring: ipt-liu-steg-2-rollforandring

Rollkonflikt: ipt-liu-steg-2-rollkonflikt

Komplicerad sorg: ipt-liu-steg-2-sorg

Interpersonell sårbarhet: ipt-liu-steg-2-sarbarhet

Avslutningsfas: ipt-liu-steg-2-avslut

För den som inte fått länk till videoföreläsningarna, vänligen maila relatera@me.com