Arbetsmaterial

Nedan följer relevanta dokument och klipp som generellt brukar användas i en IPT-behandling eller vara användbart för IPT-terapeuten:

IPT – Vad är det, vad går det ut på, hur gör man?

Interpersonell psykoterapi eller IPT – Vad är det för något? Malin Bäck, en av de som verkar som terapeut, handledare, lärare och forskare i IPT, berättar översiktligt om Vad IPT går ut på och hur behandlingen är upplagd. Föreläsningen är inspelad över zoom och är 1timma och 19 minuter och gjordes som en introduktion till nationella konfrensen i Lund januari 2022. För mer information om IPT vänligen se på Svenska IPT-föreningens hemsida http://www.interpersonellpsykoterapi.se

Patientinformation om IPT:

Här kan du ladda ner skriftlig patientinformation om IPT att ge till patienter och deras anhöriga. Filmen nedan som togs fram för en internetversion av IPT, INDIGO kan vara en hjälp att tydliggöra begreppen aktuellt mående, depression och sjukroll i IPT, både för patient, terapeut och närstående.


Skattningsformulär i IPT vid depression

Om depression & depressionsskattning:

Skattningsskalor avseende depression:

Inventorium för komplicerad sorgICG


Behandlingsprotokoll:

IPT Behandlingsprotokoll Depression

ARRS Observatörsskattningsskala IPT Svenska 2016

Denna video beskriver upplägget på utbildningshandledning i Interpersonell Psykoterapi, IPT, om du vill bli ackrediterad IPT-terapeut efter genomförd teoretisk kurs (nivå A). Videon tar upp IPT-föreningens krav på utbildningshandledning samt de formulär som är en del av processen. Jag tar upp val av skattningsformulär, behandlingsprotokoll och kort kring följsamhatsprotokollet ARRS. För mer information om filmens innehåll eller kurser i IPT välkommen att kontakta Malin Bäck http://www.relatera.net

Initialfasen:

Här finns några av de formulär man kan använda som hjälpmedel i inledningsfasen av IPT:

Att ringa in ”onset”:   Tidslinje

Att samtala kring nära relationer och dess betydelse för aktuellt mående:  Närhetscirkel

Att sortera information och formulera fokus:      IPT Formuleringsformulär


Dessa filmer är hämtade ur IPT-föreningens webinarie hösten 2020 vid namn
1. ”Inledningsfasen i IPT – Att jobba med diagnos, sjukroll och interpersonell inventering för att ringa in nuvarande lidande i ett relationellt kontext”. 

2. ” Välja fokus” Webinarierna riktade sig till IPT-terapeuter med varierad erfarenhet och utgjorde som ett moment i distanskursen i IPT som man kan läsa mer om på https://relatera.net/utbildning/ Mötet inleddes med denna föreläsning och följdes av diskussioner i mindre grupper där deltagarna delade erfarenheter.

Behandlingsfasen:

Nedan finner du korta presentationer för patienter vad det innebär att jobba utifrån respektive fokusområde i IPT. Notera att även dessa filmer är framtagna för Internetstudien INDIGO och inte självklart helt utifrån IPT när man ses IRL utifrån den semistrukturerade metod ju IPT är.


IPT vid Trauma

Malin Bäck berättar kort om anpassningen av metoden IPT, Interpersonell psykoterapi vid trauma & PTSD. IPT är framtagen för depression men har prövats framgångsrikt vid flera olika tillstånd så som ätstörning, bipolärt syndrom och för några år sedan även PTSD. Metoden fokuserar på aktuella symtom och dess påverkan på och av aktuella relationer och livshändelser. IPT arbetar alltså primärt inte med att exponera för traumahändelsen i sig. Denna presentation är en del av en konferensdag Svenska IPT-föreningen anordnade 8 oktober 2021 med fokus på IPT vid trauma och PTSD.

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: