INDIGO – nätlevererad depressionsfokuserad IPT

Linköpings Universitet genomför nul depressionsstudien INDIGO. Bakom INDIGO återfinns en arbetsgrupp, bestående av projektledare Anton Käll, psykologkandidaterna Arvid Lundberg, Olivia Fahlroth, Erik Ekeflod och Nils Viberg samt IPT-handledare Malin Bäck. Proffessor Gerhard Andersson som för många år sedan satte internetbaserad terapi på världskartan är huvudansvarig för studien som är i full gång. Intaget är nu stängt och behandlingen börjar v 8 för hälften av patienterna. Hälften lottas till en kontrollgrupp som får vänta med behandlingen till senare under våren.

http://indigostudien.se/

Detta internetbaserade självhjälpsprogram vid depression INDIGO är utformat utifrån metoden Interpersonell Psykoterapi, IPT. Trots att IPT har ett starkt vetenskapligt stöd vid depression så har det inte tidigare prövats i internetformat varför denna studie känns både viktig och intressant. IPT har tidigare använts som kontrollgrupp gentemot KBT i två internetformat; vid social fobi och vid ensamhetsproblematik (SOLUS).

INDIGO består av ett 10-veckors program med texter och övningar där samtliga syftar till att skapa en fördjupad förståelse för sitt aktuella mående och vad i ens aktuella livssituation, i ens relationer som orsaka, triggar och vidmakthåller ett depressivt tillstånd. De första fyra veckorna inleds med att skapa en tydlig bild, en unik detaljerad berättelse kring deltagarens depression, i vilket sammanhang måendet uppstått och vilka betydande relationer som är centrala för terapin de kommande veckorna. Inledningsfasen avslutas med att välja ett fokusormåde; rollförändring, konflikt, komplicerad sorg eller interpersonell sårbarhet. Behandlingsfasen som pågår fem veckor uppehåller sig kring det fokusområde deltagaren valt. I alla fokusområden uppmärksammas känslornas betydelse i att känna oss trygga och fungera i viktiga relationer samt dess koppling till psykisk ohälsa och relationsproblem. Sista veckan summerar terapin och formar en planering framåt.

IPT har antagits fungera genom fyra förändringsmekanismer; att minska interpersonell stress, öka socialt stöd och stärka interpersonella färdigheter samt att i detta arbete möjliggöra ett känslomässigt processande kring tidigare och pågående skeenden som identifierats som centrala kring patientens aktuella lidande. När Malin och Anton medverkade i utformandet av manualen i SOLUS, konstaterade vi en utmaning i att kunna få internetlevererad IPT till en processande ickelinjär metod där utforskandet av aktuellt mående kan röra sig mellan mående – händelse, den centrala strategin i IPT. I INDIGO hoppas vi ha funnit övningar som uppmuntrar till såväl att ta stöd från andra, minska stress, förbättra relationsfärdigheter och försöka processa känslor. För den som vill veta mer om utfallsmåt och processat, välkomnas ni att läsa mer på Clinical trials.

Man kan anmäla sitt intresse att delta på www.indigostudien.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: