RELATIONELLA RUMMET

 ”Vi skapas i relationer och lever i relationer. Livets glädje uppstår i relationer och det gör också dess problem och svårigheter. De allra flesta känslomässiga och psykiska problem är skapade i relationer, vidmakthålls av relationer och påverkar våra relationer.”

Det Relationella rummet är en plats för diskussion och information om relationella aspekter på psykoterapi. I all psykoterapi sysslar man med relationer, antingen de som finns i patientens liv utanför terapin eller den som uppstår mellan psykoterapeuten och patienten.

Redan långt innan psykoterapi i vår mening fanns botade Mesmer patienter med en behandling som byggde på den relation han skapade till sina patienter. Psykoanalysen som vi känner den uppstod när Freud, mot sin vilja, insåg att relationen mellan patienten och honom hade terapeutisk potential. I modern psykoterapi är många av de begrepp som vi förknippar med terapeutiskt arbete relationsbaserade. Anknytning och mentalisering skapas i relationer och kan sannolikt förändras i den terapeutiska relationen. Affekter upplevs och blir medvetna i relationer. Problem i den terapeutiska relationen utgör ett rikt material för psykoterapeutiskt arbete.
Syftet med denna sida är att samla tankar och kunskap om hur relationen i terapin påverkar och påverkas av de relationer som patienten lever i. Det är inte en sida för en terapimetod utan för ett perspektiv. Alla som är intresserade av hur vi kan dra erfarenheter av relationen i terapirummet för att utveckla bättre psykoterapi är välkomna med synpunkter och kunskaper.

Rolf Holmqvist, Juli 2015

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑