Kontext

Linköpings Universitet har erbjudit psykoterapiutbildningar med relationell inriktning sedan flera år. Även andra utbildningsarrangörer har de senaste åren presenterat relationella influenser i sina utbildningar. Olika former av ”nydynamiska” terapiformer har satt sin prägel i det svenska terapiklimatet och olika intresseföreningar/nätverk har vuxit fram. Det finns ingen självklar väg det relationella perspektivet kommer ta i framtiden – resan leder dit vi tillsammans för den.

IMG_1321

2007-2009 utbildade jag; Malin Bäck, mig i två olika relationsfokuserade metoder samtidigt; IPT och BRT. Medan jag tog mig an dessa metoder processade jag var/hur jag skulle placera dessa kunskaper gentemot min mer psykoanalytiska grundutbildning och det mer affektfokuserade perspektivet jag kommit att utveckla. Jag fann en fascination i flera av de integrativa metoder som i dag finns, samtidigt som jag fick träda in i forskarnas laboratorium och därmed bli mer uppmärksam för adherence/följsamhet. Trots kloka lärare och handledare saknade jag ett forum att diskutera likheter och skillnader i de metoder jag utövade, vad som specificerade en viss terapi och vad som är ”jag som verktyg” som finns i alla terapier jag utövar, oavsett metod. Då föddes Relationella rummet på Facebook. Jag startade denna grupp i en önskan om en mötesplats, en bas att mentalisera kring vad som förenar och skiljer dessa närliggande metoder, att undvika revirpinkande, exkludering och ”vi och dom”-tänkande. Min terapeutiska identitet tillhör många familjer och jag drömde om en utvecklande gemenskap. I dag har Relationella rummet på FB 757 medlemmar. Det samtalas om stort och smått, tipsas om evenemang och nyutgivna artiklar m.m.

Många studenter har genom åren, utbildats i psykoterapi med relationell/interpersonell inriktning av Rolf Holmqvist mfl. vid Linköpings universitet. För dem och alla andra, önskar vi finna en växande samskapande mötesplats, – att stimulera ett relationellt kliniskt arbete och väcka intresse för forskning. Med denna hemsida som träffpunkt hoppas vi kunna initiera till diskussioner, informationsutbyten samt nätverkande till olika sammankomster; workshops, kollegiehandledning och kanske läscirklar både live och över nätet. Alla är välkomna att bidra. Det blir vad vi skapar tillsammans.

FullSizeRender

                              Linköping   150729                  

                              Malin Bäck och Rolf Holmqvist