Kontext

Bakgrund

Linköpings Universitet har erbjudit psykoterapiutbildningar med relationell inriktning sedan flera år. Även andra utbildningsarrangörer har de senaste åren presenterat relationella influenser i sina utbildningar. Olika former av ”nydynamiska” terapiformer har satt sin prägel i det svenska terapiklimatet och olika intresseföreningar/nätverk har vuxit fram. Det finns ingen självklar väg det relationella perspektivet kommer ta i framtiden – resan leder dit vi tillsammans för den.

IMG_1321

2007-2009 utbildade jag; Malin Bäck, mig i två olika relationsfokuserade metoder samtidigt; IPT och BRT. Medan jag tog mig an dessa metoder processade jag var/hur jag skulle placera dessa kunskaper gentemot min mer psykoanalytiska grundutbildning och det mer affektfokuserade perspektivet jag kommit att utveckla. Jag fann en fascination i flera av de integrativa metoder som i dag finns, samtidigt som jag fick träda in i forskarnas laboratorium och därmed bli mer uppmärksam för adherence/följsamhet. Trots kloka lärare och handledare saknade jag ett forum att diskutera likheter och skillnader i de metoder jag utövade, vad som specificerade en viss terapi och vad som är ”jag som verktyg” som finns i alla terapier jag utövar, oavsett metod. Då föddes Relationella rummet på Facebook. Jag startade denna grupp i en önskan om en mötesplats, en bas att mentalisera kring vad som förenar och skiljer dessa närliggande metoder, att undvika revirpinkande, exkludering och ”vi och dom”-tänkande. Min terapeutiska identitet tillhör många familjer och jag drömde om en utvecklande gemenskap. I dag har Relationella rummet på FB 757 medlemmar. Det samtalas om stort och smått, tipsas om evenemang och nyutgivna artiklar m.m.

Många studenter har genom åren, utbildats i psykoterapi med relationell/interpersonell inriktning av Rolf Holmqvist mfl. vid Linköpings universitet. För dem och alla andra, önskar vi finna en växande samskapande mötesplats, – att stimulera ett relationellt kliniskt arbete och väcka intresse för forskning. Med denna hemsida som träffpunkt hoppas vi kunna initiera till diskussioner, informationsutbyten samt nätverkande till olika sammankomster; workshops, kollegiehandledning och kanske läscirklar både live och över nätet. Alla är välkomna att bidra. Det blir vad vi skapar tillsammans.

FullSizeRender

                              Linköping   150729                  

                              Malin Bäck och Rolf Holmqvist

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: