Inbjudan till deltagande i ett kliniskt forskningsprojekt Att påbörja och avsluta psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi (BEP-SE)

Inbjudan till deltagande i ett kliniskt forskningsprojekt
Att påbörja och avsluta psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi (BEP-SE)

Stockholm, november 2018

Vi inbjuder dig som är legitimerad psykoterapeut att delta i en multicenterstudie. Förutom den svenska grenen inkluderar studien Milano i Italien och på sikt även Helsingfors i Finland. Projektets övergripande syfte är att pröva ut och utvärdera ett systematiskt sätt att förbereda patienten för att starta psykoanalys eller psykodynamisk psykoterapi och för att avsluta långtidsbehandling. I detta sammanhang studerar vi även betydelsen av personlighetsfaktorer relaterande (anaklitisk personlighetskonfiguration med fokus på närhet och anknytning) och skälvavgränsning (introjektiv personlighetskonfiguration med fokus på autonomi och prestationer).

 

Bakgrund

Patienterna har ofta svårt att i början förstå sin egen och terapeutens roll i den psykoanalytiska / psykodynamiska behandlingen. Det finns ett behov av att förbereda patienten för tillvägagångssätt i psykoterapi och att aktivt engagera patienten för den gemensamma utforskningen. Dessutom finns det behov av att förbereda patienten även för avslutningen av en långtidsterapi, för att öka patientens förmåga att tillämpa det man lärt sig och upplevt i terapi i vardagslivet efter avslutningen. Den post-terapeutiska fasen är en tid av både ökad sårbarhet och nya möjligheter, och dess kvalitet påverkar patientens förmåga att hantera nya påfrestningar i livet. Tidigare studier har visat att patienter med en dominerande orientering på relaterande respektive autonomi/självavgränsning reagerar olika på specifika dimensioner i den psykoterapeutiska processen.

 

Vad innebär det att bidra med egna kliniska fall till projektet?

I samband med den initiala bedömningen intervjuas både patienten och terapeuten av forskare som medverkar i projektet. Intervjuer upprepas ett år senare, vid avslutning, och med patient även 1,5 år efter avslutning. Under bedömningsfasen får patienten och terapeuten en skriftlig information Vad kan jag förvänta mig i psykoanalys/psykoterapi? ”Hjälpredan” är tänkt som en utgångspunkt för gemensam utforskning för patienten och terapeuten av vad det innebär för dem båda att samarbeta i psykoterapin. En motsvarande skriftlig ”hjälpreda” Vad kan jag förvänta mig när jag avslutar psykoanalys/psykoterapi? är en utgångspunkt för utforskning i avslutningsfasen. Därutöver fyller patient och terapeut ett kortare frågeformulär vid några tillfällen.

 

Vilken arbetsinsats innebär det att delta i projektet?

Vi har ansträngt oss för att göra datainsamlingen så komprimerad som möjligt för att minimera belastningen på både patient och terapeut. Intervjun beräknas ta 45 min. i anspråk. I samband med den initiala kontakten gör terapeuten en bedömning av patientens personlighetsstil i termer av fokus på relaterande och fokus på självavgränsning (2 frågor) samt besvarar frågor om arbetsalliansen (12 frågor). Terapeuten delar ut och samlar in frågeformulär till patienten (2:a bedömningssessionen, 3 månader efter start av psykoterapi, varje helt år efter starten och vid avslutning). Frågeformulär till patient tar ca. 30 min. att besvara. Deltagande i projektet innebär att terapeuten bidrar med ett till två egna fall av psykoanalys eller psykodynamisk terapi minst 2 gg/v och utan på förhand bestämt avslutningsdatum, samt att man fullföljer datainsamlingen. Vid första kontakterna med en ny patient kan man ofta inte veta om dessa villkor kan vara uppfyllda. Om båda parter accepterar deltagande i projektet följer man dock från början projektets uppläggning. På så sätt samlar vi även dokumentation av fall som inte kommer att påbörja psykoterapi.

 

Vad kan man få ut av detta?

Förutom deltagande i ett spännande utvecklingsarbete ger projektet en ypperlig möjlighet att pröva på kliniknära forskning, att bekanta sig med etablerade metoder för systematisk datainsamling och dokumentation av psykoterapi, och att stifta bekantskap med metoder för personlighetsbedömningar och forskningsintervjuer. Som deltagare i projektet kommer man att kunna fördjupa sina erfarenheter av betydelsen av inlednings- och avslutningsfasen i långtids psykoterapi. Forskningsintervjuer med dig som terapeut kan vara ett utmärkt tillfälle att reflektera över och upptäcka nya aspekter av ditt kliniska arbete.

 

Är du intresserad?

Du är varmt välkommen att bidra med ett eller två egna fall inom ramen för projektet.
Är du intresserad av att delta eller har frågor om projektet, vänligen kontakta:
projektkoordinator Oline Jung Ståhle, psykolog, oline_js@hotmail.com; tfn 073 412 0672

 

Du kan även vända dig till någon av ansvariga forskare:

Andrzej Werbart, affilierad professor, andrzej.werbart@psychology.su.se; tfn 070 799 2940

Kristian Aleman, fil. dr., kristianaleman@me.com; tfn 070 092 3353

 

Berätta gärna om projektet för dina terapeutkollegor – det finns kanske fler intresserade av att delta i vårt arbete.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: